ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

 

 

 

«Why and How to Work with Travel Writers For Maximum Return»

 

Σας προσκαλούμε την Πέμπτη 12 Ιουνίου 2014, ώρα 16.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Ένωσης Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων στην ομιλία/workshop της κυρίας Michelle Winner, έγκριτης βραβευμένης δημοσιογράφου και Προέδρου της Διεθνούς Ένωσης Συντακτών για τη Γαστρονομία,τον Οίνο και το Ταξίδι, «International FoodWine and Travel Writers Association» (IFWTWA).

Θα ακολουθήσει ομιλία και της κυρίας Maralyn Hill, διακεκριμένης συγγραφέα και δημοσιογράφου.

 

Με έτος ίδρυσης το 1956, η IFWTWA θεωρείται εκ των πλέον καθιερωμένων διεθνών ενώσεων που καινοτομεί συνδυάζοντας τη  γαστρονομία με τον τουρισμό.  Συγκεντρώνει χιλιάδες μέλη, έγκριτους ταξιδιωτικούς, τουριστικούς και γαστρονομικούς δημοσιογράφους, τηλεπαρουσιαστές, ραδιοφωνικούς παραγωγούς, συντάκτες , επαγγελματίες στο χώρο της εστίασης και του τουρισμού και τουριστικούς οργανισμούς ή ενώσεις. Τα άρθρα και δημοσιεύματα των μελών της Ένωσης φιλοξενούνται σε αναγνωρισμένα  ΜΜΕ όπως NY TimesLA TimesMiami HeraldTravel LeisureGourmetBon ApetitElle κλπ. 

 

Το θέμα της εκδήλωσης αφορά στο ρόλο της Διεθνούς Ένωσης IFWTWA και τους αποδοτικούς τρόπους συνεργασίας με τα ΜΜΕ και τους ταξιδιωτικούς συντάκτες για την προβολή του προορισμού  και των τουριστικών επιχειρήσεων. Προσκεκλημένοι και ενδιαφερόμενοι είναι όλοι οι επαγγελματίες από το τομέα του Τουρισμού, της εστίασης, την παραγωγή τοπικών προϊόντων και το ξενοδοχειακό κλάδο.   

 

Η συμμετοχή σας στην ομιλία/workshop δεν έχει οικονομική επιβάρυνση.   

 

Οι κυρίες Winnner και Hill συνεργάζονται με κορυφαία έγκριτα ΜΜΕ όπως New York TimesConde Nast Traveler και Luxe Beat Magazine.

 

 

Θερμή παράκληση για τη συμμετοχή σας,

English Translation:

«Why and How to Work with Travel Writers For Maximum Return»

We invite the   Thursday, June 12, 2014, at   16.00   in   Courtroom   Union of Santorini Cooperatives   speech / workshopthe main Michelle Winner, quite authoritative award-winning journalist and President of the International Union of Journalists for the beer, the   Wine   and   it   Travel,   «International Food, Wine and Travel Writers Association» (IFWTWA).

Followed speech and Mrs.   Maralyn   Hill,   distinguished writer and journalist.

Founded in 1956, the   IFWTWA   considered one of the most established international innovator compounds combining gastronomy tourism. It brings together thousands of members, reputable travel, tourism and culinary journalists, TV presenters, radio producers, editors, professionals in catering and tourism and tourism organizations or associations. Articles and reports of members of the Union hosted at recognized SMEs as   NY   Times,   LA   Times,   Miami   Herald,   Travel   & Leisure,   Gourmet.  Bon   Apetit,   Elle   etc.

The theme of the event about the role of the International Union IFWTWA and   the efficient ways of working with the media and travel editors for viewing destination   and tourism businesses. Invited and stakeholders are all professionals from the field of tourism, catering, production of local products and the hospitality industry.  

Your participation in speech / workshop has no charge.

The ladies   Winnner   and   Hill   cooperate with top reputable media as   New   York   Times,   Conde   Nast   Traveler   and  Luxe   Beat   Magazine.

Earnest request for your participation,